Kajakudvalg

Kajakudvalget består af 3-4 medlemmer, som vælges på årsmødet. Kajakudvalgets formål er at arrangere aktiviteter, som fremmer det sociale liv i Solbjerg Søsports kajakafdeling. For at kunne deltage i aktiviteterne, skal du have betalt kontingent og være friroet.

Sæson 2020

Roaftener onsdage i juni - fælles roaften onsdag den 10/6 og 17/6 kl. 19. Alle friroede medlemmer kan deltage, såfremt man har betalt kontingent. Der er plads til alle, også jer, der måske endnu ikke har været på søen i år og gerne vil i gang. Mød op til en hyggelig aften, turens længde besluttes på selve aftenen. Turen afsluttes med en øl eller sodavand i klubhuset. Arrangementet aflyses ved dårligt vejr, følg opslag på Facebook-gruppen. Velmødt!

Tur til Skanderborg Sø i august - nærmere info følger

Teknikaften på Solbjerg Sø i august/september - nærmere info følger

Julefrokost arrangeres af sidste års kursister, og er den første lørdag i december hvert år. Julefrokosten holdes i SportsCaféen i Solbjerghallen.

Malene Meldahl Suckdorff
Frivillig

Tlf. 28729802

Lotte Dahl
Frivillig

Tlf. 20588049

Teresa Rainnie Ølund
Frivillig

Tlf. 25294590