Regler

Solbjerg Søsports kajakafdeling er medlem af Dansk Kano & Kajakforbund og underlagt alle de regelsæt, som forbundet har udstedt. Nedenstående er et supplement til disse regler. Overtrædelse af reglerne kan medføre udelukkelse fra Solbjerg Søsport.

Færdselsregler på Solbjerg Sø

Der må sejles på Solbjerg Sø hele året. Solbjerg Sø er en privat sø, hvor størstedelen af søen ejes af lodsejere. I Solbjerg og i Stilling er der offentlige områder, hvor man må gå i land, ellers bør man tilstræbe stor hensyntagen til lodsejerne og naturligvis også fugle-og dyreliv.

Antal roet kilometer

Sæsonen regnes fra standerhejsning til standerhejsning året efter. Der uddeles en præmie til den, der indenfor én sæson har roet flest kilometer. Man starter ved 0 kilometer ved hver sæsonstart. Præmien uddeles ved standerhejsning.

Ungdomsroere

For medlemmer under 18 år gælder, at roning kun må finde sted under opsyn af et medlem, der som min. har ledsageret. Ungdomsroere skal være iført redningsvest hele året. Instruktørerne kan frigive ungdomsroere ned til 16 år. Det er suverænt instruktørernes beslutning, hvornår ungdomsroerne findes tilstrækkeligt erfarne.  Unge under 18 kan aldrig påtage sig ledsagerret.

Vedligeholdelse af kajakker

Kajakker skal altid afvaskes og tørres efter brug. Enhver skade på kajakkerne skal straks meddeles til Erik Rønhøj, der vil tage stilling til udbedring af skaden.

Brug af redningsveste

Redningsveste skal benyttes fra 1. oktober til 1. april, men bestyrelsen anbefaler, at redningsveste altid benyttes. Redningsvesten skal som minimum være med i kajakken.

Brug af specialudstyr

De pagajer, der har rødt mærke må først bruges, når man har roet 500 km.

Gæsteroere på søen

Det er tilladt at tage en gæsteroer med på søen, såfremt gæsten har EPP 2. Hvis gæsten ikke har dette kompetenceniveau,skal medlemmet have roet minimum 300 km inden for det sidste år. Ellers er der altid mulighed for at tage kontakt til instruktørteamet, så vil de kunne arrangere en prøvetur på søen.

Udlån af kajakker til privatbrug

Alle frigivne medlemmer m. nøgle til klubhuset kan låne en kajak til privat brug én dag. Vær opmærksom på om der på dagen afholdes kurser, konkurrencer eller andre fælles arrangementer, da disse aktiviteter har fortrinsret. Lånte kajakker må kun bruges af klubbens frigivne medlemmer.

Når man låner en kajak, skal man altid booke den på Rokort. Lån af kajak udover én dag skal altid aftales med kajakchefen, se under bestyrelsen.

Al benyttelse af klubbens kajakker sker på eget ansvar, og kajakkerne må kun transporteres med udstyr udformet specielt til transport af kajakker.

Princip for fordeling af kajakker i forbindelse med sociale ture
Klubarrangerede ture har præference over daglig motionsroning på søen og private ture.

Fordelingen af kajakker, pagajer og andet klubudstyr sker, når kajakkerne klargøres ved klubhuset – medmindre andet er aftalt.

Det overordnede mål er naturligvis, at alle får den kajak, pagaj, m.m., som de helst vil have. Når det ikke kan lade sig gøre, sker det gennem forhandling mellem deltagerne under hensyntagen til styrke, balance, erfaring m.m. Hvis deltagerne ikke kan nå til enighed, har turlederen den endelige afgørelse.

Princip for fordeling af kajakker i forbindelse med konkurrencer

Konkurrencer har præference over daglig motionsroning på søen, private og klubarrangerede ture.

Fordelingen af kajakker sker tidligst tre måneder inden en konkurrence og fordeles mellem de tilmeldte deltagere.

Det overordnede mål er naturligvis, at alle får den kajak, pagaj, m.m., som de helst vil have. Når det ikke kan lade sig gøre, sker det gennem forhandling mellem deltagerne under hensyntagen til styrke, balance, erfaring m.m. Hvis deltagerne ikke kan nå til enighed, har kajakchefen den endelige afgørelse.