Årshjul

Fra februar til ca. 1. april:

 • For begyndere vil der være teoriundervisning 1 gang om ugen.
 • For andre vil der være teori og regelundervisning 1 gang om ugen.

                                            

Vi lægger stor vægt på sikkerheden omkring sejladsen. Klubben anser det som en meget vigtig del af at sejle, at sejlerne får en sund og naturlig holdning til de sikkerhedsmæssige aspekter ved sejladsen. Derfor har vi nogle få, men vigtige sikkerhedsregler.

 • Alle skal  kunne svømme mindste 200 meter frisvømning, uden hjælpemidler.
 • Svømme og kæntringsprøve

Sæsonstart for øvede sejlere (B+A)

Fra ca. 1. april til ca. 1. maj:

Standerhejsning

I april er der standerhejsning.

De der skal leje både får udleveret disse, og der underskrives                                                            lejekontrakt. Bådene klargøres inden sæsonen.

Der sejles Torsdage fra kl. 17.00 – 19.00

Så vidt det overhovedet er muligt tilstræbes at være omklædt og tilrigget til kl. 17.00.

SIKKERHED

 • Al sejlads, og færden på broen foregår med redningsvest.
 • Al færdsel på broen er på eget/forældres ansvar.
 • Optimistjollen er synkefri, dvs. at den i bordfyldt tilstand skal kunne bære en voksen.
 • Al organiseret træning foregår med minimum en af klubbens instruktørbåde på vandet.
 • Sejlads uden for almindelig træningstid kan for A sejlere foregå med forældrenes tilladelse alene på søen.
 • Sejlads uden for almindelig træningstid kan for B sejlere foregå med forældrenes tilladelse to og to på søen.

Fra ca. 1. maj til sommerferien starter

 • Sæsonen starter for begyndere (C + D).
 • Der sejles torsdag fra 17.00 – 19.00.
 • Der er ikke almindelig sejlads i sommerferien.
 • For øvede sejlere arrangeres Tunølejr sammen med øvrige klubber i Århus området. (hvem der er øvede afgøres suverænt af træneren).

Fra sommerferien til ca. 1. oktober

 • Der sejles på samme måde som før ferien.
 • I slutningen arrangeres klubmesterskab.
 • For øvede sejlere henvises til vintertræning i Århus Sejlklub.

Opdeling af sejlere

Optimistsejlerne vil af praktiske grunde være inddelt i 3 kategorier:

 • Optimist class Danmark (OCD) / Dansk sejlunion (DS) regler:

C sejlere er nybegyndere. Har man deltaget i 4 kredskapsejladser, rykker man op som B sejler.  

B sejlere dyrker kapsejlads på begynderniveau. Har man 5 gange været i præmierækken, eller 3 gange været blandt de 3 første pladser, ved kredsstævner, rykker man op som A sejler.

A sejlere dyrker målrettet kapsejlads

Klubregler:

A, B, C, og D sejlere

Optimistsejlerne vil af praktiske årsager være opdelt i 4 kategorier:

 • A sejler bliver man først, når man har deltaget som A sejler i enten et OCD, eller et DS stævne.
 • B sejlere dyrker kapsejlads på begynderniveau. ”Tursejlerne” (de der ikke, eller kun lejlighedsvis sejler kapsejlads) indgår også blandt B sejlerne, såfremt træneren skønner at evnerne rækker til det.
 • C sejlere er øvede begyndere. Man rykker op som B sejler, hvis man har deltaget i 4 kredssejladser, eller man har sejlet som C sejler i 1½ år.
 • D sejler er nybegyndere. Efter ½ år rykkes man op som C sejler.

For dem der vil deltage i kapsejladser vil der i løbet af sæsonen blive anbefalet kapsejladser af træneren.

Der kan være situationer, hvor en træner i samarbejde med optimistjolleudvalget kan afvige fra disse regler.

Transport af joller ol. arrangeres af deltagerne selv.

Leje/køb af optimistjolle:

Vi anbefaler at nye sejlere det første år sejler i en af klubbens joller. Dels for at se om interessen holder, dels fordi det første år undertiden kan være temmelig hårdt ved jollen.

Leje af optimistjolle

Klubben har 15 joller, der fortrinsvis udlejes til D og C sejlere.

Ved leje af klubjolle udleveres en kontrakt for perioden, og der indbetales et depositum. I kontrakten er der oplyst hvad man har ansvar for, og hvordan båden skal passes i lejeperioden.

Ved sæsonens afslutning afleveres jollen i samme stand, som den blev udleveret. Eventuelle skader skal udbedres håndværksmæssigt korrekt.

Normalt slid accepteres selvfølgelig.

Afleveringstid oplyses ved sæsonafslutning. Ved mangelfuld levering mistes depositum.

Hvis man ønsker bedre sejl, må man selv anskaffe dette. Det oprindelige sejl skal opbevares forsvarligt.

I forbindelse med klubarrangementer kan klubben disponere over lejede joller. I sådanne tilfælde overtager klubben det fulde ansvar for jollen.

Ved manglende brug af klubjolle forbeholder optimistjolleudvalget sig ret til genudleje jollen uden tilbagebetaling af leje.

Køb af optimistjolle

En ny optimistjolle er temmelig dyr (op til ca. 25.000), men en god brugt jolle kan, afhængig af stand, alder og fabrikat, erhverves for langt mindre. (fra ca. 2.500 og opefter).

Spørg endelig træner og andre forældre til råds.

Forsikring

Det er lejerens egen ansvarsforsikring, der træder i kraft ved skader på jollen. Skader på andre både, eller lejede optimistjoller dækkes hos de fleste forsikringsselskaber gennem den normale familieforsikring. Men vi tilråder på det kraftigste, at der checkes med eget forsikringsselskab.

En optimistjolle kan kaskoforsikres som et hvert andet lystfartøj, men det er relativt dyrt.

Beklædning

Som i mange andre sportsgrene er der næsten ingen grænser for hvad man kan købe for penge af sejltøj. Og noget af det har selvfølgelig en berettigelse.

Men man kan sagtens klare sig med et almindeligt regnsæt, et par gummistøvler med  skridmønster, og en svømmevest. En svømmevest koster fra ny ca. 200 – 500 kr.  Afhængig af mærket og kvaliteten. Alle vest skal som minimum være CE-godkendte.

Det anbefales brug af svømmevest, frem for redningsvest, da kraven på redningsvesten nemt hænger fast i bommen, og hæmmer bevægelsesfriheden i jollen.

I sommerperioden kan man også anvende en våddragt. (fra 300 – 1000 kr.), men uden for den varme del af sæsonen fortrækker mange at sejle med tørdragt.

En tørdragt koster fra ca. 2.000 kr. og opefter.

Du skal altid medbringe skiftetøj fra yderst til inderst, samt ekstra tørt fodtøj og håndklæde. Hvis dette ikke er medbragt kan man ikke komme ud at sejle, da sejlerne ofte bliver våde ude på søen, uafhængigt af vejret

DET MED PENGENE:

Kontingent: 400 kr. pr. år

Leje af optimistjolle er fra kr. 400 pr. sæson + 500 i depositum.

Nogle joller er dyrere, da lejeprisen udregnes ud fra anskaffelsesværdien.

Depositum tilbagebetales, når jollen er afleveret i aftalt stand.

Ved deltagelse i kapsejladser betales stævnegebyr af sejleren selv. Udgifter til transport af joller               betales ligeledes af den enkelte sejler.

Udgifter i forbindelse med tunølejr oplyses i forbindelse med indbydelse hertil.

Forældresamarbejde:

Det er ikke en betingelse for at sejle i Solbjerg Søsport, at alle forældre er aktive, men da Søsporten drives ved frivillig, og ulønnet, arbejdskraft, må det erkendes at den kun kan fungere med en aktiv forældrekreds. Der er mange praktiske opgaver, men det er nu også meget rart, at far eller mor er der, når man kommer i land og er fuldstændigt gennemblødt!

Når man kommer som ny forælder i klubben kan det måske være svært at komme i kontakt med ”de gamle”, der ofte har travlt med praktiske gøremål, slynger om sig med nye ord som: skøde, sprydstage og lignende, og som kender hinanden godt. MEN tag ikke fejl! Nye forældre er altid MEGET velkomne, mas blot på – der er        altid noget du/I kan hjælpe med.

Der vil i klubben blive ophængt lister med hvilke opgaver den enkelte sejler (eller forældre) skal løse. F.eks. græsslåning, rengøring eller kagebagning. I løbet af året vil der desuden blive arrangeret en til to arbejdsdage for både sejlere og forældre.