Solbjergoptimisterne - hvem er vi?

Solbjergoptimisterne er et tilbud til børn og unge mellem 9 og 15 år om at komme ud at sejle optimistjolle på Solbjerg sø.

Vi sejler hver torsdag mellem 17 og 19 fra Solbjerg Søsport, der ligger på Søvangsvej.

Der er altid trænere på vandet, og det er et krav, at der benyttes redningsvest, så sikkerheden er i orden.

Optimistafdelingens mål er gennem leg og fællesskab, at skabe glæde ved sejlads.

Afdelingen skal have plads til alle, såvel elitesejler, som den der kommer for at hygge sig.

For at kunne tilbyde kvalificeret træning på vandet skal der lægges vægt på uddannelse af forældre til hjælp med landbaserede opgaver.

Det er hensigten, at klubbens både skal udskiftes løbende, således at vedligehold af klubmateriel kan holdes på et absolut minimum. Hertil skal søges diverse fonde, sponsorer ol.

Klubben skal opfordre forældre til at investere i joller til egne børn, når der er etableret en varig interesse hos barnet, så der frigøres klubbåde til nye sejlere.

Klubjoller forbeholdes førsteårs sejlere.

At få etableret en ”kompetencedatabase”, hvor der indsamles oplysninger om forældres kompetencer til at hjælpe klubben med diverse projekter.

Uddannelse af trænere gennem Dansk sejlunions program skal prioriteres, således at kontinuiteten sikres.