Solbjerg Søsport

Solbjerg Søsport er aktive på Solbjerg Sø. Vi er roere, sejlere og kajakker. Børn, unge og voksne.