Vinterbadning

Solbjerg Vinterbadeklub

Når du har tegnet medlemskab, vil du modtage en velkomstmail fra klubben.

Inden du kan bruge saunaen, skal du gennemgå en intro, hvor du også vil få udleveret din personlige kode til saunaen. Du vil blive kontaktet af en person fra vinterbadeudvalget.

Vi vil bede dig læse vores 4 foldere - Velkomst, Intro, Sikkerhed og Rengøring - godt igennem

 

Vær særlig opmærksom på, om du i denne sæson har fået en rengøringstjans – hvis ikke, så kan du forvente at få en i kommende sæson.
Hvis du allerede har fået én, vil vi sørge for, at de andre medlemmer får en, før det bliver din tur igen 😊

 

SÆSON 2023-2024

Sæsonen strækker sig fra søndag den 17. september 2023 til og med 28. april 2024. Dog fortsætter sæsonen ift til muligheden for SUP.
Se mere på SUP Afdelingen

 

Medlemskab - PRIS

400 kr. for sæson 2023/2024 + 100 kr. for nøglekode. I alt 500 kr. for en fuld sæson. Husk at lave begge medlemskaber.

Bemærk at dit kontingentet inkluderer medlemskab af både vinterbadeklubben og til SUP Afdelingen, så får du lyst til at stå på SUP-board i foråret eller i løbet af sommeren, så har du allerede et medlemskab. 

 

Er du i forvejen medlem af Solbjerg Søsport som sejler, roer eller i kajak, kan du købe nøglekode til saunaen for 100 kr., men skal ikke betale de 400 kr.

 

Tilmelding: https://søsport.solbjerg-if.dk/holdtilmelding/

 

 

I bestyrelsen for Solbjerg Søsport sidder Flemming Dahlgaard Sørensen, som repræsentant for vinterbadeklubben.
Flemming har sammen med den samlede bestyrelse og andre ildsjæle lavet et kæmpe arbejde, således vi allerede denne sæson får etableret en tøndesauna og skur til omklædning

Et af de store og betydningsfulde tiltag er søgning af Fondsmidler til etableringen af skur, sauna, nøglesystem m.m.
Til dette skal der lyde en stor TAK for donationerne til:
Friluftsrådet Facebook og til Foreningen Solbjerg – Syd for Århus Facebook
Uden disse donationer var vi ikke så langt. Tak!

Herudover har vi et vinterbadeudvalg som foruden Flemming består af fra venstre; Martin Brink Nørgaard, Susanne Hillers og Pernille Lauritsen.

 

 

 

Årskontingent: 400 kr. + 100 kr. for nøglekode, kontingentet inkluderer medlemskab af både vinterbadeklubben og til SUP afdelingen

 

Vi glæder os til at se dig

Vinterbadeklubben under Solbjerg Søsport er udsprunget af Facebookgruppen Solbjerg Vinterbadefællesskab som har rigtig mange ”medlemmer”, og hvor der dagligt kommer flere til.

Vi håber, at rigtig mange fra gruppen har lyst til at fortsætte og blive medlem af Vinterbadeklubben under Solbjerg Søsport, og fællesskabet omkring vores dejlige sø.