Regler i Solbjerg Søsport

 

Alle medlemmer må

..bruge klubbens faciliteter. Bad, køkken, værksted, bænke, slæbested, bro, toiletter...

..svede i klubbens sauna (når den kommer).

..bruge sit-on-tops og SUP-boards og andet "lejetøj".

..bruge klubbens svømmeveste.

..sejle i klubbens kajakker, hvis en kajak-instruktør sejler med. Instruktørens ansvar!

..ro klubbens robåde.

..have en jolle liggende ved klubben (spørg bestyrelsen for flere joller).

..sejle klubbens laserjoller. Da klubbens laserjoller kan lejes af seniorsejlere, har lejer ALTID førsteret til at bruge den lejede jolle.

 

Combi Ultra 2000

Hvis du både vil sejle og er friroet kajakroer, må du både have en jolle liggende og bruge kajakkerne frit for et kontingent til enten senior-kajak eller senior-sejler. 

 

Seniorsejlere

Har ret til at have en jolle liggende ved klubhuset (ligesom alle andre).

Kan leje klubbens laserjoller. 

 

Seniorkajak

Du skal være friroet og godkendt af en kajakinstruktør for at tilmelde dig seniorkajak.

Du må IKKE have din egen kajak liggende.