Webmaster

Samle indhold fra de 3 tidligere sider på søport.solbjergif-dk * SolbjergSoesport.dk * den gamle solbjerg-if.dk/søsport * solbjergoptimisterne. Redirect disse sider til den nye side.

Formand

Kontakt Indkald til bestyrelsesmøder med agenda Prioriter backlog af emner for bestyrlesesmøder

Spindoktor

Kommunikation på websider og Solbjerg Nu

Medlemsmunk

Ansvarlig for Holdene i Conventus. Information om betalenede medlemmer. Indrapportering sidst på året Central Forenings Register (CFR) Indrapportering til noget ved århus sport Send medlemsinfo om sejlere til Dansk Sejlsport. Send medlemsinfo til Dansk Kajakforbund

Kasserer

Officiel obligatorisk post. Laver årsregnskab og budget. Refundere udlæg.

Sejlerchef

Sørger for instruktører til optimisterne. Børneattester. Understøtter sejlafdelingens arrangementer. Sejlernes Julefrokost Reklame for opstart af optimisthold Reklame for senior sejlads. Indkøb, salg og vedligehold Sejlernes grej.

Aktivitetskanon

Skyder Søsportens faste aktiviteter i gang Standerhejsning Standerstrygning Åbent Hus på Grundlovsdag Årsmøde

King of the castle

Ansvarlig for alle faciliteter på Matriklen. Klubhus, Grønne områder, parkeringsplads, Nedkørselrampen, Placering af både, skure, vogne osv. på området. Bro, bolværk og slæbesteder. Kloak og sivebrønd, tømning Arrangere aktivitetsdage til at passe og udvikle klubhus

Kajakchef

Instruktører til ungdomshold og kajakkursus. Børneattester. Køb, salg og vedligehold af kajakgrej.