Nye faciliteter til Solbjerg Søsport

Læs om visionen for det nye klubhus og området omkring Solbjerg Søsport her.

December 2023 - Vi søgte i efteråret Lokale- og Anlægsfondens projekt "Strandlivets rum og rammer" og fik her i december bevilliget 150.000 kr. (egenfinansiering 75.000 kr.) til et skitseprojekt, og vi har indgået aftale med LOOP Arkitekter om et samarbejde i dette projekt, som vi skal aflevere i juni 2024. Derudover søgte vi i september Aarhus Kommunes anlægspulje, og vi har fået bevilliget 300.000 kr. til projektudvikling (egenfinansiering 300.000 kr.) - vi kan næsten ikke få armene ned;-)

Oktober 2023 - Vi har været på studietur, hvor temaet denne gang var saunaer og broer. Det er virkelig givende at komme ud og tale med andre foreninger og høre om deres projekter og hvordan de er kommet i mål med dem, det er helt klart noget, vi kan bruge i vores arbejde med nye faciliteter til Solbjerg Søsport. Denne gang besøgte vi Hop i Fjorden i Kolding, Det Blå Foreningshus i Haderslev og Jels Søbad/Jels Roklub i Jels.

August/september 2023 - Borgmesteren var forbi Solbjerg Søsport i samarbejde med Solbjerg Fællesråd, hvor vi fik præsenteret vores vision for Solbjerg Søsport og området omkring. En uge senere var Teknik&Miljø på besøg på Solbjerg Bytorv, hvor vi fik talt med repræsentanter for Teknik & Miljø og Stadsarkitekten.

Juni 2023 - Mandag den 12. juni skal vi have møde med borgmester Jacob Bundgaard, som kommer til Solbjerg Søsport med sit rullende borgmesterkontor. Vi glæder og til at fortælle ham om vores vision for området, og er selvfølgelig spændte på, hvad han siger til det. Den 7. juni havde vi møde med interesserede brugere af de nye faciliteter; det var et rigtigt godt møde, hvor vi fik input og ønsker/behov fra eventuelle kommende brugere af de nye faciliteter og område generelt. Den 3. juni var vi på studietur for at søge inspiration til vores nye klubhus. Det er meget givende at komme ud og snakke med andre foreninger om deres erfaringer med etablering af nye faciliteter og hvordan deres hverdag fungerer efter de har taget deres nye faciliteter i brug. Vi besøgte Hobugt Sejlklub, Maritimt Center i Esbjerg, Kajakklubben Strømmen i Middelfart og Vejle Kajakklub. Næste studietur til efteråret er i støbeskeen, hvor temaet er sauna og bro.

April 2023 - Der arbejdes på brugersamarbejder - hvem i Solbjerg kunne tænke sig at være en kommende bruger af de nye faciliteter udover Søsportens afdelinger (kajak, sejlads, SUP og vinterbadning) - Dialogskema er bl.a. sendt ud til afdelinger i SIF, skolen, herunder SFO og fritidsklub, ungdomsklubben (SUK). Derudover arbejdes der på procesbeskrivelsen, så den kan præsenteres for Aarhus Kommune, Lokale- og Anlægsfonden m.fl. Sideløbende hermed er en ny studietur i juni i støbeskeen, så vi kan komme ud og blive inspireret af andre nyere klubhuse rundtomkring i landet - vi vil gerne se på materialevalg, bæredygtighed, og høre andre om, hvordan et klubhus fungerer med flere aktiviteter under samme tag og meget mere.

Efterår 2022 - Solbjerg Søsport har søgt Foreningen Solbjerg - syd for Aarhus om penge til at starte projekt "nyt klubhus" op og har fået 100.000 kr. Til årsmødet i februar 2022 blev der nedsat en styregruppe, som arbejder med at få etableret nye faciliteter til Søsporten - de mødes ca. hver 6. uge. Der arbejdes med en vision for hele området omkring Søsporten. Du kan følge med her på siden, som løbende vil blive opdateret med styregruppens arbejde. Pt. arbejder styregruppen med et spørgeskema, som skal sendes ud til alle i Solbjerg og omegn - udvalget håber på at få gode og konstruktive idéer til deres arbejde med etablering af nye faciliteter og udviklingen af området omkring Søsporten. Derudover har styregruppen været på studietur i september 2022 for at søge inspiration fra andre steder og høre om, hvordan deres proces har været, deres erfaringer både før og efter m.v. Sideløbende med disse tiltag arbejdes der på ansøgninger til diverse fonde - pt. er der sendt en ansøgning til Anlægspuljen i Aarhus Kommune. På sigt vil der blive behov for mindre udvalg under styregruppen til forskellige opgaver.

 

 

Jeppe Hovman

Tlf. 24845410

Styregruppemedlem

Leif Junge Pedersen

Tlf. 29296348

Styregruppemedlem

Lone Olsen

Tlf. 61797774

Styregruppemedlem

Martin Elkjær

Tlf. 41961888

Styregruppemedlem

Morten Birk Nielsen

Tlf. 61353067

Styregruppemedlem

Rikke Lambæk

Tlf. 30487947

Styregruppemedlem

Teresa Rainnie Ølund

Tlf. 25294590

Styregruppemedlem