Roning

Vi råder over 2 inriggerbåde i træ og to romaskiner.