Roning

Vi råder over 2 indrigger både i træ og to romaskiner.