Sejlsport

Optimist træning for fortsættere starter torsdag 4. april 2024 kl. 17:00

Nye Optimster starter torsdag den 11. april kl 17:00

Det anbefales, at I også melder jer til facebook grupperne "Solbjergoptimisterne" og "Solbjerg Søsport", hvor der også er meget information.

Der er fællessejads på tværs af hold torsdag kl 17:00.

HVis du vil hjælpe med at skaffe nye optimistsejlere så print denne og hæng den op.

Optimist for børn 9-14

Ungdomssejler 10 - 18 år - mere end optimist

Voksen sejler

Sejler Regler

Sejlertøj

Fælles sejler aktiviteter

Stævner

Vi sejler hver torsdag mellem 17 og 19 fra Solbjerg Søsport, der ligger på Søvangsvej 1C.

Der er altid trænere på vandet, og det er et krav, at der benyttes redningsvest, så sikkerheden er i orden.

Optimistafdelingens mål er gennem leg og fællesskab, at skabe glæde ved sejlads.

Afdelingen skal have plads til alle, såvel elitesejler, som den der kommer for at hygge sig.

For at kunne tilbyde kvalificeret træning på vandet skal der lægges vægt på uddannelse af forældre til hjælp med landbaserede opgaver.

Det er hensigten, at klubbens både skal udskiftes løbende, således at vedligehold af klubmateriel kan holdes på et absolut minimum. Hertil skal søges diverse fonde, sponsorer ol.

At få etableret en ”kompetencedatabase”, hvor der indsamles oplysninger om forældres kompetencer til at hjælpe klubben med diverse projekter.

Uddannelse af trænere gennem Dansk sejlunions program skal prioriteres, således at kontinuiteten sikres.